Thành Hoàng Châu Hotel

56 Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

info@thanhhoangchauhotel.com